Mnr Philip Meyer

Adjunkhoof

Me Philia Jansen

Departementshoof
Opvoedkundigeleiding


GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Goedehoop is 'n waarde gedrewe skool.  Ons onderwysers gee rigting deur onderrig en voorbeeld.  Hulle is modelle van respek, verantwoordelikheid, veiligheid, vertroue en volwassenheid.

Respek – nie intimidasie nie – word gebruik om kinders te leer.

Ons onderwysers is gefokus op oplossings en nie probleme nie, vergifnis, erkenning en om kinders te rig op die toekoms en nie die verlede nie.  Hulle staan vas in sake van geloof, respek, vertroue, eerlikheid, verantwoordelikheid en gevolge.

Foute word gebruik om te leer en nie om kinders in verleentheid te bring nie.  Die reëls is duidelik:  konsekwent en regverdig.  Dissiplinering word met liefde, respek en gerusstelling gedoen.

Die skool moet vir die kind ‘n veilige, beskermende en liefdevolle omgewing bied om te kan leer.

Me Mariëtte Boyley

Departementshoof
Opvoedkundigeleiding

AAN DIE STUUR....

Mnr Neels Ferreira

Skoolhoof

Me Elize Ferreira

Departementshoof
Juniorfase

Mnr Solly J v Rensburg

Departementshoof Seniorfase

Wie is ons

Waarvoor staan laerskool goedehoop