Dramaklub

Oudisies word jaarliks vir die juniors en seniors gehou.  Leerlinge moet 'n gedramatiseerde gedig en 'n mimiek voorberei, 3 beoordelaars beoordeel die leerlinge.
Na al die oudisies word die punte verwerk en word daar tussen 30 en 33 leerlinge gekies vir die dramaklub.
Leerlinge leer verskillende tegnieke aan,soos gesigspel, uitspraak, liggamshoudings, ens.


GOEDEHOOP

Dramaklub

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za