Eisteddfod

Die Eisteddfod vind elke twee jaar plaas.  In die alternatiewe jaar word Revue aangebied.


GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za