Pre-Primêr

Graad 00

Wat bied Goedehoop Graad 0?

 • Skoolgereedsheidstoetse – RGN se SEGO toetse word vanaf Oktober gedoen.
 • Rekenaars – gr 0 leerders werk op ‘n perseptuele rekenaarprogram.
 • Terapeute – spraak- en arbeidsterapeute werk by die skool vir intensiewe waarneming om moontlike leerprobleme vroegtydig te identifiseer.  Daar is ook 'n berader by die skool om kinders van hulp
 • Poppekas – word gereeld vir kleuters aangebied.  
 • Uitstappies en instappies – word gereeld gereël.
 • Toneelgroepe, die dierebeskermingsvereniging en mondhigiëniste besoek die skool gereeld.
 • Verversings – elke kleuter bring hul eie kospakkie.  Vrydae is snoepie-dag en kan kleuters 'n lekkertjie inkry skool toe.
 • Klein klasse – daar is 4 graad 0/0- en 6 graad 0-klasse wat deur gekwalifiseerde onderwyseresse beman word.
 • Klaskamers – goed toegerus.
 • Buiteterrein – is ‘n kleuterparadys met swaaie, wipplanke, klim en klouterapparaat, sandput, glybaan en fantasiehoekies insluit.
 • Skooldrag – gemaklike klere vir lekker speel.  Merk asseblief klere duidelik.
 • Rapporte – word vier keer per jaar uitgegee.
 • Leerplan – volg nuwe CAPS-program (implementeer 2012)

Het u kleuter 'n spraak-, taal- of gehoorprobleem?

ALGEMENE INLIGTING

Skool tye

Skool begin 08:00.  Daar is vanaf 06:30 reeds 'n student in die Muisklas aan diens.  07:00 in die oggende kom die betrokke onderwyseres aan diens om kleuters te ontvang.  Die onderwyseresse neem beurte om 07:00 daar te wees.  Kleuters mag onder geen omstandighede alleen gelaat of ingestuur word nie.  ‘n Ouer of ouer boetie of sussie moet die kleuter vergesel.  So ook gedurende huis toe gaan tyd.

Skooldag eindig 12:55.  Die onderwyseresse bly aan diens tot 13:30 elke dag.  Indien iemand anders as die persone vermeld op die inskrywingsvorm die kleuter moet kom afhaal, MOET die ouer / voog aan die ander persoon ‘n toestemmingsbrief gee of vooraf met die klasonderwyseres skakel.  Geen kleuter sal oorhandig word aan iemand anders sonder die nodige reëlings nie.

Die naskoolsentrum bied ook nou vakansiesorg aan.


Skoolfonds

Onderriggelde              -           R1 100.00 x 12 (Skoolfonds vir 2018)

Gr 00 Bankbesonderhede
Laerskool Goedehoop
ABSA Tjekrekening
Secunda
Rekeningnommer:  4050974665

Gr 0 Bankbesonderhede
Laerskool Goedehoop
ABSA Tjekrekening
Secunda
Rekeningnommer:  1510490378


Verversings

Kleuters bring gedurende die week eie kospakkie en vrugtesap /  koeldrank (geen gaskoeldrank), Vrydag is snoepiedag en kan hulle 'n lekkertjie in hul kosblikke kry.  Daar word veral klem gelê op higiëne en goeie tafelmaniere.  Middagsorg maats pak 'n ekstra kosblikkie. 


Gradeplegtigheid

‘n Besondere funksie word elke einde van die jaar gehou, wanneer die gr 0-kleuters diplomas ontvang.

Graad 0


GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za