GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Die doel van die Goedekrant is om aktiwiteite en gebeurtenisse korrek weer te gee in die vorm van ‘n berig.  Berigte word deur die redaksielede geskryf, wat saamgestel word uit Graad 6- en 7-leerders.  Die Goedekrant verskein elke kwartaal.

Goedekrant