(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Konsert


GOEDEHOOP

Ons is baie opgewonde!  Vanaf 2017 gaan die Pre-Primêr jaarliks konsert hou, hou hierdie spasie dop!