GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Naskoolsentrum

Goedehoop Naskoolsentrum

Gr 00 tot Gr 0 gebruik huidige Gr 0/00 speelterrein.

Gr 1gebruik huidige Gr 1-speelterrein.

Gr 2 tot Gr 7 gebruik die tydelike lokale regoor die netbalveld.

Doel:

Gr 00 tot Gr 0 word vir die middag besig gehou met buitespel, videos, teken, ens.                 Gr 1 tot Gr 7 het studietyd vanaf 14:00 totdat huiswerk voltooi is.                                    Buitespel onder toesig indien huiswerk voltooi is.                                                                 Leerlinge word volgens grade in klasse ingedeel vir huiswerk.

Tye:

Maandag tot Vrydag vanaf 13:00 tot 17:30.

Vakansiesorg:

Die naskool is ook oop vanaf 06:00 tot 17:30 gedurende skoolvakansie:

  • Maart - April
  • Junie - Julie
  • September - Oktober
  • Sluit 15 Desember 2016 en open weer Januarie 2017.


Fooie:

Registrasiefooi beloop R50 per kind.

Gr 00 - Gr 7  R420 per kind.

Voluit betaalbaar vanaf Januarie -  November. 

Ons beskik tans oor 16 personeellede 

Vir enige verdere navrae kontak 082 452 5540