Alle Oueromsendbriewe wat vanuit die skoolkantoor uitgestuur word, word ook hier op die webblad geplaas.  So kan elke ouer of kuiergas op hoogte bly van wat in Goedehoop gebeur.

Omsendbrief / Nuusflits

1ste Kwartaal


GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za