GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Goedehoop se Prospektus stel elke ouer in staat om bewus te wees van die waardes en die reëls van die skool.

Prospektus