GOEDEHOOP

(017) 634 7722

goedehoopskool@mweb.co.za   

Secunda Mpumalanga 2302 za

Verenigende Christen Skoliere Vereniging

Laerskool Goedehoop het 'n lewendige VCSV-beweging vir graad 1 tot 7.  Ons kom Donderdae tydens eerste pouse bymekaar.  'n Verskeidenheid van programme word aangebied naamlik Bybelstude in Kringe, samesang, speletjies, vasvrae en vele meer.  Sprekers word gereeld genooi om met leerlinge oor temas te kom gesels. 

VCSV